ถ้าอดทนไม่ได้ ก็จะกลายเป็นคนบ้า..ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ Covid Challenge โดย พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร


ใครอดทนมากกว่า...คนนั้นรอด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้หลาย ๆ คนต้องอดทนและควบคุมตนเองให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นคนที่ขาดสติและเป็นคนบ้า เหมือนดังประโยคที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ เราจึงต้องปรับตัวในการใช้ชีวิต ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และทำความเข้าใจกับ “วิถีชีวิต Covid-19” ขึ้นมาใหม่ คำถามคือ ทำยังไงให้อยู่รอดและปลอดภัยอย่างเข้าใจโดยไม่มีความกลัว เข้ามาครอบงำ?”


Covid Challenge ท้าให้คุณเปลี่ยน โดย พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม บ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้พูดคุยกับลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนเรื่อง “ความท้าทายในการใช้ชีวิตกับ Covid-19” ความยาวประมาณ 8 นาที โดยได้ให้มุมมองและแง่คิดที่น่าสนใจเกี่ยว

กับเรื่องนี้


Core & Peak จึงอยากจะหยิบยกข้อคิดดี ๆ ของเรื่องนี้มาฝากค่ะ

ใครปรับตัวได้ก่อน...คนนั้นรอด!

เพราะไม่มีใครล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง หากตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ Covid-19 แล้วเราสามารถปรับตัวได้ รับรอว่าอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์นี้แน่นอน

มองเห็นความอดทน มีสติ และควบคุมตัวเองเป็น

หากเราอดทนมากพอกับทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองว่า เราจะผ่านมันไปได้ สติปัญญาก็จะตามมา และเราก็จะสามารถควบคุมตัวเราเองได้

มองเห็น “ปัญหา” จาก “ปัญญา” ที่ท้าทาย

ปัญหาทุกปัญหา ย่อมมีทางออกเสมอ ไม่ใช่คำกล่าวเพ้อเจ้อ เพราะทางออกของปัญหาคือ ปัญญา นั่นเอง

ความรู้ชัด ขจัดความตื่นตระหนก