ทำไมใคร ๆ ก็พูดถึง New normal ?

“New Normal” ศัพท์ใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงโควิด-19 ซึ่งคำดังกล่าวถูกนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหลังจากโรคระบาดนี้จบสิ้นลง แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าคำ ๆ นี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไร


New Normal ถูกนำมาใช้โดย Bill Gross ผู้ก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ชาวอเมริกัน โดยใช้อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอเกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วงระหว่างปี 2007-2009 สาเหตุที่ใช้คำนี้เพราะเดิมวิกฤติเศรษฐกิจมีรูปแบบค่อนข้างชัดเจน เมื่อเศรษฐกิจเติบโตได้ช่วงระยะหนึ่งเกิดฟองสบู่ จากนั้นเกิดวิกฤติเศรษฐกิจตามมา หลังจากนั้นไม่นานเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัว และกลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้งในระยะเวลาไม่นาน เราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นปกติว่า Normal แต่หลังจากเกิดวิกฤติในครั้งนั้น หลายคนมองว่าเศรษฐกิจโลกไม่สามารถกลับไปเติบโตได้ดีเหมือนเดิมด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง


คำว่า New Normal มักจะถูกนำมาใช้เรียกการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลง และอาจไม่มีวันโตได้ในระดับเดิมอีกแล้ว

Future Tales Lab by MQDC ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เผย “10 ประเด็น Next Normal ของอนาคตคนเมือง หลังพ้นวิกฤต COVID-19 จะเป็นอย่างไร” ซึ่งเป็นเทรนด์ที่สังคมไทยควรตั้งรับ ทั้งในแง่พฤติกรรมการใช้ชีวิต การอยู่อาศัย เทคโนโลยี การเดินทาง และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของนโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. Social Structure

โครงสร้างทางสังคมใหม่ ๆ ที่มีการออกกฎหมายที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก เป็นกฎหมายเดียวกันที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี IOT Infrastructure ผู้คนจะให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น โดยจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องสุขภาพ ทรัพย์สินของตัวเอง และครอบครัวมากยิ่งขึ้น


2. Resilience & Agile by Force

ความร่วมมือระหว่างองค์กรและอุตสาหกรรมมีมากขึ้น รัฐและองค์กรธุรกิจสามารถใช้โอกาสนี้ในการจัดการเรียนผ่านออนไลน์ฟรีให้กับแรงงาน หรือการกำหนดระเบียบการทำงานที่ลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น


3. Global Emotional Crisis & Touchless Society

ปฏิสั