อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังโควิด...พลิกวิกฤติเป็นโอกาสอย่างยั่งยืน

เที่ยวใกล้ ๆ เน้นสุขอนามัย สนใจประกันภัยการเดินทาง

3 สิ่งนี้ท่องจำให้ขึ้นใจ เพราะจากนี้ไปอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังโควิดจะเปลี่ยนไป ความปกติใหม่ หรือ ‘New Normal’ คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการประคับประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เช่นกัน แต่จะมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยั่งยืนนั้น

Core & Peak มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ

1. Set Zero ท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแบบ Set Zero ทำให้ได้ธรรมชาติกลับมา ได้ความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรกลับคืนมา โดยต้องแลกกับการตลาดที่สูญเสียไป และไลฟ์สไตล์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง


คนที่รอดและไปต่อจะได้ประสบการณ์ เรียนรู้การมีชีวิตรอดในช่วงภาวะวิกฤตนี้ และเมื่อค่าเงินบาทลดลง ก็เป็นข้อดีที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ต่อไป


ปี 2565 สายการบินและวงการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกต้องวางแผนใหม่ โดย Reform รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ โดยต้องให้สอดคล้องกับ Social Distancing และต้องมีระบบภูมิคุ้มกันทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในอนาคตด้วย

2. ตลาดครอบครัวและ Private Group

หลังการระบาดโควิด-19 ตลาดเล็กลง เนื่องจากตลาดต่างประเทศเข้ามาไม่ได้ "ตลาดคนกรุงเทพ" เป็นตลาดใหญ่ที่สุดที่ไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ รวมทั้งเขตปริมณฑล จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้น ๆ ที่สามารถขยับได้ภายใต้มาตรการการดูแลป้องกัน