โลกหลังยุคโควิด (Post-COVID)


สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 นอกจากจะทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวให้อยู่รอดและปลอดภัยในการใช้ชีวิตแล้ว ยังทำให้ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับโลกแห่งอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะเข้ามา หรือ โลกหลังยุคโควิด (Post-COVID)


Core & Peak มีเรื่องราวและทิศทางของสถานการณ์โลกหลังยุคโควิดที่น่าสนใจมาฝากกัน ไปดูว่ามีอะไรบ้าง


1. คนทำงานจะต้องมีทักษะและวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป

ต่อไปเราจะทำงานจากที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้ และเพื่อนร่วมงานอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกก็เป็นได้ หน่วยงานจะไม่มองเรื่องวิธีการทำงานอีกต่อไปตราบใดที่ยังสามารถทำงานประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างและลูกจ้างว่าจะมีการจ้างกันลักษณะไหน อย่างไร


คนทำงานก็จะทำงานได้มากกว่าหนึ่ง หรือ ทำงานได้หลากหลายขึ้น คนที่ถนัดทางด้านดิจิทัลจะได้เปรียบมากกว่าทักษะอื่น ๆ เนื่องจากมีความสามารถในการทำงานด้านออนไลน์ มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และมีการสื่อสารออนไลน์ที่ดี ส่งผลให้การสัมภาษณ์งานเพื่อรับคนเข้ามาทำงานในอนาคตจะเป็นรูปแบบ Video conference ลูกจ้ง-นายจ้าง อาจไม่ต้องเจอหน้ากันจริง ๆ ในขณะที่ร่วมงานกันก็เป็นได้


2. ออฟฟิศที่ทำงานจะไม่เหมือนเดิม

ที่ทำงานจะเปลี่ยนไปเป็น Virtual office เพราะทุกคนสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะจากที่บ้าน คนจะเข้าออฟฟิศน้อยลง เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการประชุมออนไลน์และเห็นหน้ากันได้ เราไม่จำเป็นต้องมีการใช้เอกสารมากมาย เพราะทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล


หลังจากยุคโควิดเราอาจเริ่มเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ลดขนาดออฟฟิศลง ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องมีห้องทำงานใหญ่โต สามารถทำงาน ประชุม และติดต่อกับลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ การเดินทางไปทำงานน้อยลง พนักงานมีเวลาในการทำงานมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเน้นไปที่การเช่าระบบซอฟต์แวร์ ระบบคลาวด์ ทั้งการเก็บข้อมูล หรือ การเช่าระบบการประชุมออนไลน์ การจะจัดสัมมนาหรือจัดประชุมใหญ่ก็สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้