top of page

10 อาชีพมาแรงในปี 2020

นี่ก็ปลายปี 2019 แล้ว ต้องชื่นชมมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราที่ตั้งใจทำงานกัน แปบ ๆ ก็จะเข้าปี 2020 แล้ว หวังว่าอาชีพและหน้าที่การงานที่พวกคุณทำอยู่ จะเป็นประตูและใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เหมือนที่เคยทำ ๆ มาทุกปี

.

แต่เดี๋ยวก่อน...สำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ ฉลองปี 2020 เรามี 10 อาชีพมาแรง ที่รับรองว่าปังสุด ๆ ในปีหน้า มาดูกันสิว่าจะมีอาชีพอะไรกันบ้าง

.นักการเงิน

ปัจจุบันการลงทุนทางการเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สายอาชีพนี้จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์มาคำนวณ พยากรณ์ และการประเมินแนวโน้มได้อาชีพสายสุขภาพ

เนื่องจากประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศกำลังเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้น ความต้องการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันนักวิเคราะห์ข้อมูล

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของยุค Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภค จึงเป็นอีกสายอาชีพที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามีมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการแรงงานเฉพาะด้านทางด้านชีววิทยา เคมี และวิศวกรรม จึงเพิ่มขึ้นตามมาด้วยวิศวกรคอมพิวเตอร์

เมื่อทุกธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยี อาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการในตลาด เช่น ธนาคาร ซึ่งมีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรองรับการทำธุรกรรมการเงินที่ขยายตัว หรือแม้กระทั่งบริษัทขนาดใหญ่ ก็ต้องการระบบ network ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสัตวแพทย์

ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยุคที่คนมีลูกน้อยลง และนิยมหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น ฉะนั้น สัตวแพทย์จึงมีแนวโน้มและมีความต้องการสูงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่มีมายาวนานและต่อเนื่อง พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องการ และแน่นอนว่าคงไม่มีสายงานไหนเหมาะจะมาพัฒนาให้โลกเราน่าอยู่มากไปกว่าสายนี้อีกแล้วนักจิตวิทยาบำบัด

มีการคาดการณ์ว่า ตลาดอาชีพนี้จะโตถึง 41% ในปี 2020 ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียด ความกดดันในการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของคนในอนาคตนักบริหาร

เทคโนโลยีได้เชื่อมโลกนี้ให้ใกล้กันมากขึ้น ฉะนั้น ตำแหน่งนักบริหารจึงมีความต้องการสูง นอกจากทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและการวางแผนแล้ว การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

ถือเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่หันมาทำธุรกิจส่วนตัวกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็ว บวกกับความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบการทดลองอะไรใหม่ ๆ แต่ธุรกิจจะไปต่ออย่างยั่งยืนแค่ไหน คงต้องอาศัยองค์ความรู้ล้วน ๆ

ดู 12,523 ครั้ง

Comments


bottom of page