10 อาชีพมาแรงในปี 2020

นี่ก็ปลายปี 2019 แล้ว ต้องชื่นชมมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราที่ตั้งใจทำงานกัน แปบ ๆ ก็จะเข้าปี 2020 แล้ว หวังว่าอาชีพและหน้าที่การงานที่พวกคุณทำอยู่ จะเป็นประตูและใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เหมือนที่เคยทำ ๆ มาทุกปี

.

แต่เดี๋ยวก่อน...สำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ ฉลองปี 2020 เรามี 10 อาชีพมาแรง ที่รับรองว่าปังสุด ๆ ในปีหน้า มาดูกันสิว่าจะมีอาชีพอะไรกันบ้าง

.นักการเงิน

ปัจจุบันการลงทุนทางการเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สายอาชีพนี้จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์มาคำนวณ พยากรณ์ และการประเมินแนวโน้มได้อาชีพสายสุขภาพ

เนื่องจากประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศกำลังเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้น ความต้องการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันนักวิเคราะห์ข้อมูล

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของยุค Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภค จึงเป็นอีกสายอาชีพที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามีมากขึ้น ดังนั้น ควา