top of page

เหตุผลที่ทำลงโฆษณาแล้วไม่ได้ผล


มีหลายปัจจัยที่ทำให้โฆษณาไม่ได้ผล หรือไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น วันนี้เราจะลองยกตัวอย่างเหตุผลที่คุณอาจจะไม่รู้

1. รูปที่ใช้ในการโฆษณา สิ่งแรกที่ผู้ใช้จะหยุดดูและสนใจโพสของเรานั่นคือรูปภาพต้องชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถสื่อถึงแบรนด์ของคุณได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดสูงและขนาดพอดีกับที่ facebook แนะนำ

2. เลือกโฆษณาผิดรูปแบบ เฟสบุ๊คมีหลากหลายรูปแบบการโฆษณาให้เลือก ทั้งPage Post Engagement หรือ Click to Website ต่างมีจุดประสงค์ที่ตั้งให้ต่างกัน แต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อ

เฟสบุ๊คเสมอไป เราสามารถดัดแปลงการใช้โฆษณาให้เหมาะสมกับสินค้าของเราได้ โดยวิธีการ

เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์การลงโฆษณามาร่วมด้วย

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายกว้างเกินไป หลายคนลงเงินโฆษณาเป็นวันละหลักร้อยบาท แต่

เลือกกลุ่มเป้าหมาย 5 ล้านคน ซึ่งถ้าคิดตามความจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่โฆษณาจะแสดงใน

กลุ่มคนจำนวนมากแต่อยู่งบประมาณน้อย เพราะฉะนั้นควรจะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง และ

พอจะเป็นไปได้กับงบประมาณที่เรามี

#เอเจนซดแลสอโฆษณาออนไลน #onlinemarketing #marketing #เอเจนซออนไลน #สอโฆษณาออนไลน #โฆษณาออนไลน #รบทำโฆษณา #โฆษณา #ลงโฆษณาแลวไมไดผล

ดู 24 ครั้ง
bottom of page