top of page

PR ต่างจังหวัด ขุมทรัพย์ที่เราอยากแชร์


ประชากรไทยในต่างจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% จากประชากรทั้งหมด (สถิติจาก stat.dopa) นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ควรมองข้าม PR ในต่างจังหวัด

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในต่างจังหวัด แสดงให้เห็นว่า

  • คนต่างจังหวัดมีกำลังซื้อเท่าๆ กับคนในกรุงเทพ

  • การสื่อสารไม่ต่างกันมากและไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาท้องถิ่น

  • ตกอยู่ใต้อิทธิพล ลด แลก แจก แถม เหมือนกัน

  • GenY (อายุระหว่าง 17 - 25) ไลฟ์สไตล์ไม่แตกต่างกับวัยรุ่นที่กรุงเทพ

ยกตัวอย่างจังหวัดที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างได้ชัดเจน เช่น ชลบรี สงขลา นครราชสีมา และ เชียงใหม่

สื่อที่มีความสามารถเข้าถึงผู้บริโภคต่างจังหวัด

  • วิทยุ

  • ป้ายคัดเอ้าท์

  • รถแห่

  • ทีวี ( เคเบิ้ลท้องถิ่น )

ไม่ว่าจะเป็นการ PR ในต่างจังหวัดหรือที่ไหนๆ สำคัญที่สุดคือต้องศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องการจะสื่อสารให้ชัดเจน เช่น วิทยุเป็นอันดับ 1 ที่คนสนใจมากที่สุดในสื่อทั้งหมด เพราะคนต่างจังหวัดมักจะทำงานไปด้วยฟังวิทยุไปด้วยนั่นเอง

ดู 91 ครั้ง
bottom of page