30 เทคนิคการทำ Print Ads อย่างสร้างสรรค์ (ตอนจบ)

มาต่อกันที่ 15 เทคนิคสุดท้าย จาก Canva Design Schoolในการทำ Print Ads อย่างสร้างสรรค์ มาดูกันว่า 15 ข้อที่เลยจะมีอะไรบ้าง

1. ใช้พื้นขาวให้เป็นประโยชน์

ที่ว่างจะมีพลังมาก หากที่ว่างนั้นสัมพันธ์กับที่ไม่ว่างจนเกิดเป็นความหมายขึ้นมา

2.. สร้างมูฟเมนต์ให้ภาพ

การทำภาพ 2 มิติให้เคลื่อนใหวได้อย่างรวดเร็วเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ ที่จะช่วยสร้างภาพที่ดูแปลกตาเพื่อให้คนหยุดมองและช่วยสื่อสารสิ่งที่ต้องการบอก

3. ค้นหาแนวทางใหม่

หากแบรนด์ต้องการจะโดดเด่นจากแบรนด์อื่น ๆ การหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการนำเสนอความคิด เพื่อสื่อสารแบรนด์ออกไป ด้วยการนำเสนอหรือเล่าเรื่องด้วยวิธีการและรูปแบบใหม่ ๆ ก็เป็นอีกวิธีที่ดี

4. ทำ Copyด้วย Typeface เจ๋ง ๆ

แค่ประโยค ๆ เดียว อาจอธิบายแบรนด์ได้ แต่มันจะชัดเจนมากขึ้น หากสามารถนำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์และนำมาใส่ในประโยคนั้นได้ จะทำให้แบรนด์น่าในใจมากยิ่งขึ้น