7 ข้อควรรู้ของธุรกิจ เพื่อรับมือ COVID-19

โควิด...เราต้องรอด ธุรกิจก็ต้องรอดตามไปด้วย core & peak มี 7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปรับทิศทางตามแบบฉบับ ธุรกิจวิถีโควิด มาฝากคุณผู้อ่านค่ะ

1. ปรับเปลี่ยนสินค้า/บริการ/รูปแบบการทำธุรกิจ

กำลังซื้อของตลาดบางกลุ่มอาจหายไป ทำให้ธุรกิจบางอย่างความต้องการของผู้บริโภคลดลง การทำ Marketing อาจไม่เพียงพอ ประเด็นสำคัญคือ ควรปรับเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์

2. Be Relevant

ความต้องการสิ่งอุปโภค-บริโภค ทางการแพทย์ และการเงิน ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มี Demand สูง นักการตลาดควรให้ความสำคัญในการทำคอนเทนต์ แต่ถ้าธุรกิจของคุณไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็ควรปรับแผนคอนเทนต์เพื่อสร้างความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ


คอนเทนต์ที่ควรเป็นคือ เชื่อมโยงกับสังคมและทำให้ลูกค้าตระหนักว่าทำไมเขาต้องสนใจสิ่งนี้ ควรทำออกมาในรูปแบบ FAQs เพื่ออัพเดทให้เป็นปัจจุบัน และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เป็นไป หากคอนเทนต์สามารถเกี่ยวข้องกับ COVID-19 ได้ ก็ใช้ Social Media ในการทำคอนเทนต์


สินค้า ข้อมูลต้องชัด มีวิธีการดูแลรักษา การทำความสะอาด และความปลอดภัยอย่างชัดเจน

3. Embrace Negativity

นักการตลาดมักพูดถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแง่ลบ ดังนั้น เราควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการทำคอนเทนต์ที่ “Relevant” โดยเล่าถึงมุมมอง การตอบปัญหาหรือข้อสงสัย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ จะทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้ากลับมาได้ ลดความสับสน ความกังวล และพูดคุยกับพวกเขา

4. ปรับกลยุทธ์ Advertising

ทำโฆษณาให้มีทั้งคำตอบและคำถาม และเน้นในส่วนบทสนทนาเป็นพิเศษ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า คิดเรื่องการใช้ Budget ให้มีประสิทธิภาพ และ Pause ในส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งควรดูลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมให้ละเอียด