top of page

Content Marketing จะปัง ถ้าทำตามทั้ง 6 ข้อนี้Content Marketing ยังเป็นเครื่องมือ Digital Marketing ที่ผู้ประกอบการธุรกิจใช้โฆษาสินค้าและบริการของตนเอง เป็นการทำการตลาดโดยสร้าง Content ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในลักษณะบทความ วิดีโอ Infographic หรืออื่น ๆ เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า จนเกิดการจดจำ และอาจรวมไปถึงความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและการบริการด้วย


การทำ Content Marketing เพื่อให้สินค้าและบริการปัง มีวิธีและเทคนิคง่าย ๆ ข้อ ดังต่อไปนี้1. สำรวจก่อนลงมือทำ

เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้ธุรกิจนำไปสู่ความสำเร็จ ทิศทางของสินค้าหรือแบรนด์จึงสำคัญและเป็นเรื่องที่ควรรู้และทำความเข้าใจมากที่สุด


2. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย

ใครคือกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ อาทิ เพศ อายุ พฤติกรรม ความสนใจ เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางกลยุทธ์และรูปแบบการเขียน Content


3. กำหนดบุคคลิก

Brand Personality หรือ บุคคลิกของแบรนด์ จำเป็นและสำคัญมาก ดังนั้น จึงต้องกำหนดบุคคลิกของแบรนด์ให้ชัดเจน หากนำไปเปรียบเทียบควรชัดเจน เพื่อการเขียน Content ที่ง่ายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


4. จุดอ่อน-จุดแข็ง

แบรนด์เรามีจุดออ่อนหรือจุดแข็งตรงไหน? อย่างไร? เพื่อใช้ Content เน้นจุดเด่นของแบรนด์และสินค้า หรืออุดช่องโหว่ของจุดอ่อนของเรา และทำให้แข็งแรงเพื่อรับมือกับคู่แข่ง


5. สำรวจคู่แข่ง

ปรับแผนและวางกลยุทธ์ Content ให้แข็งแรงมากขึ้น


6. วางแผนระยะยาวการทำ Content Marketing เพื่อโฆษณาสินค้า

การโฆษณาสินค้าและบริการด้วย Content ที่ดี ควรวางแผนการทำงานระยะยาวเตรียมไว้ ทั้งแพลนที่ต้องดำเนินงานและแพลนล่วงหน้า โดยการกำหนดหัวข้อ Content เช่น ช่วงแรกอาจจะโพสเพื่ออธิบายสินค้าและแบรนด์เพื่อให้เกิดการรับรู้และทำความรู้จักกับลูกค้าก่อน จากนั้นค่อยโพสผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการขายในขั้นตอนต่อไป เป็นต้น


สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ Content Marketing เพิ่มเติม เรามีรายละเอียด พร้อมทีมงานมืออาชีพวางงแผนการทำ Content Marketing

ติดต่อสอบถามได้ที่ Core&Peak : AD & PR Agency

Tel. 02-439-4600ดู 20 ครั้ง

Comments


bottom of page