top of page

Content Marketing สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ


Content Marketing คือ การสร้างเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และจดจำสินค้าหรือแบรนด์นั้น ๆ ได้ และกลายมาเป็นลูกค้าในที่สุด


Content Marketing เป็นการขายสินค้า ที่ไม่ยัดเยียดหรือเน้นการขายเหมือนการโฆษณา โดยนำเสนออกมาในรูปแบบบทความ ภาพประกอบ รวมทั้งวิดีโอและสื่ออื่น ๆ


ประโยชน์เชิงธุรกิจที่ได้จาก Content Marketing

Content Marketing จะนำเสนอ Content ที่น่าสนใจและให้คุณค่า ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเชิงบวกต่อสินค้าหรือแบรนด์นั้น ๆ และนำไปสู่การ share ในโลกออนไลน์ ทำให้เจ้าของธุรกิจและแบรนด์เป็นที่รู้จัก ถือว่าเป็นช่องทางในการเพิ่มลูกค้าที่


การรับรู้ การเข้าถึง และความถี่ของ Content Marketing ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ถ้าเราชื่นชอบและสนใจอะไรสักอย่าง แล้วอ่านเจอใน feed สื่อออนไลน์ เราอาจคิดว่าบางอย่างคือการโฆษณาหรือการขายของ แต่ถ้าเจอ Content ดี ๆ ที่มีเนื้อหาของสิ่งที่เราชื่นชอบหรือให้ความสนใจ เช่น เทคนิคการถ่ายภาพง่าย ๆ ให้ออกมาสวยเหมือนช่างภาพมืออาชีพ วิธีการดูแลกล้องให้หม่เหมือนวันแรกที่ซื้อมาใช้ การเลือกโลเคชั่นในการถ่ายภาพสุดปัง เราจะถูกใจและการกด like โดยอัตโนมัติ และอยากจะติดตาม Content นี้ ทำให้เรารู้จักเพจหรือช่องทางการนำเสนอ Content โดยอัตโนมัติ และหากเราอยากได้อุปกรณ์การถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายภาพ เราอาจจะนึกถึงเพจหรือเว็บไซต์นี้เป็นอันดับแรก เกิดความคุ้นเคย ความไว้วางใจจากวิ่งที่รับรู้ จนการการติดต่อและการซื้อขายในที่สุด


ลักษณะของ Content ที่ดี

สร้างคุณค่า (Value) หรือความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้อ่าน ผู้อ่านต้องได้ประโยชน์จากการเข้ามาอ่าน เพราะหาก Content สร้างความรู้สึกเชิงลบ จะทำให้ผู้อ่านไม่สนใจ และยังทำให้เกิดภาพลบต่อแบรนด์หรือสินค้า เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์อาจเสียลูกค้าจากการนำเสนอในลักษณะนี้ได้

Content ต้องตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า เราต้องรู้พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคว่าชอบอะไร อยากเห็นอะไร อยากได้อะไร เพื่อสร้าง Content ที่เหมาะสมและตรงจุด


ในยุคที่ Social Media มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในสังคมเช่นในปัจจุบัน และมีบทบาทเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว นักการตลาดหรือคนทำธุรกิจในโลกออนไลน์จึงควรให้ความสำคัญกับช่องทางนี้ เพราะ Content Marketing สามารถสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับธุรกิจได้อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง

ดู 194 ครั้ง

Comentários


bottom of page