Covid ปลุก E-commerce เกิดการซื้อของอุปโภค-บริโภคมากขึ้น!


Covid ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยน การจับจ่ายใช้สอยและการซื้อสินค้าก็เปลี่ยนเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านั้นเรามักจะคุ้นชินกับการจับจ่ายซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ ณ ตอนนี้ Shopping Online 1 ในแพลตฟอร์ม E-commerce ที่หลายคนเริ่มคุ้นเคยและเลือกใช้วิธีนี้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าประเภท Grocery Shopping หรือ ของกินของใช้ที่เราซื้อกันเป็นประจำนั่นเอง
Core & Peak มีเรื่องราวเกี่ยวกับ E-commerce ในยุค Covid-19 มาฝากค่ะ

สินค้าซื้อหนักมาก และ สินค้าซื้อบางเบา


Healthcare สินค้าซื้อหนักมาก

กลุ่มสินค้า Healthcare มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและมูลค่ารายได้ โดยเฉพาะปรอทวัดไข้และเครื่องวัดไข้ที่ทำรายได้เพิ่มให้กับผู้ค้ารวมถึง 705 เปอร์เซ็นต์ อีกกลุ่มคือ สบู่ล้างมือ รวมถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัส


สินค้ากลุ่มอุปโภค-บริโภคที่มียอดขายลดลง แต่มีมูลค่ารายได้เพิ่มขึ้น มาจากปัจจัยที่น่าสนใจ 2 ข้อ คือ 1. ผู้บริโภคซื้อสินค้ามูลค่าสูง (Premium) ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในระหว่างที่เกิดการระบาด และ 2. ผู้ขายใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ด้วยการวางกลยุทธ์ราคาในช่วงที่มีความต้องการซื้อที่เหมาะสม

หน้ากากอนามัยและหน้ากากกรองฝุ่น มีตัวเลขการเติบโตของยอดขายสูงแต่มีการเติบโตของมูลค่ารายได้ต่ำ เป็นผลมาจากกระบวนการผลิตและกระบวนการจัดจำหน่ายที่มีปัญหา โดยตัวเลขยอดขายสูงตั้งแต่ปลายปี 2019 จากการแพร่กระจายของฝุ่น PM 2.5 และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระดับภูมิภาค หน้ากากอนามัยก็เป็นที่ต้องการอย่างมาก จนนำไปสู่การขาดแคลนเนื่องจากมีความต้องการซื้อที่สูงมาตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมา