top of page

"Digital Catalog" สินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยุคปัจจุบัน


การค้าขายและการบริการบนโลกออนไลน์นับว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันการทำ Website สามารถทำได้ง่าย ซึ่งการขายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มนี้จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและมากกว่าการขายสินค้าแบบทั่ว ๆ ไป


การสร้างร้านขายสินค้าและบริการออนไลน์ทำได้ง่ายก็จริง แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญและจำเป็นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น หน้าที่ไว้โชว์สินค้าและบริการเพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ หน้าการสั่งซื้อและมีตะกร้าเพื่อให้ลูกค้าได้สั่งซื้อหรือจัดเก็บสินค้าที่น่าสนใจ หน้าแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่น หน้าสำหรับติดต่อเจ้าของธุรกิจเพื่อโต้ตอบระหว่างลูกค้าโดยตรง ฯลฯ เราจึงต้องวางแผนก่อนทำเว็บไซต์ และเรียงลำดับความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้ดีก่อนที่จะลงมือทำเว็บไซต์จริง


แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ (Online Catalog)

ระบบร้านค้าออนไลน์ที่ง่ายที่สุด โดยแคตตาล็อคสินค้าออนไลน์เป็นเพียงเว็บไซต์สำหรับโชว์สินค้าและรายละเอียดของสินค้าเท่านั้น หากผู้เข้าชมสนใจสินค้าและบริการและต้องการสั่งซื้อ ก็สามารถสั่งซื้อได้โดยติดต่อผ่านช่องทางที่ร้านกำหนดไว้ ตาม contact ที่เจ้าของร้านได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร อีเมล และช่องทางอื่น ๆ โดยเจ้าของร้านสามารถจัดการสินค้าและข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้ด้วยตัวเองผ่านระบบหลังบ้าน (admin)


เทคนิคการทำแคตตาล็อกออนไลน์ มี 3 ข้อหลัก ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดหมวดหมู่สินค้าให้เข้าใจง่าย

การแบ่งประเภทของสินค้าหรือหมวดหมู่ (Categories) จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาสินค้า โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือกสินค้าและบริการได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว

2. ใช้ภาพที่น่าสนใจ น่าดึงดูด

ภาพ คือองค์ประกอบสำคัญของ Digital Catalog เลยก็ว่าได้ เพราะลูกค้าจะเห็นสิ่งนี้เป็นลำดับแรก และระหว่างภาพกับตัวอักษร คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจภาพมากกว่า ภาพที่ใช้จึงควรดึงดูดและน่าสนใจ ควรใช้ภพาสินค้าจริงที่ถ่ายและตกแต่งภาพให้สวยงามแต่ไม่ควรแต่งเกินจริง

3. นําเสนอเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ

การนำเสนอเนื้อหาที่ยาวจนเกินไปมักไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ จึงควรใส่เฉพาะรายละเอียดสำคัญที่จำเป็นและน่าสนใจ กระชับ และเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้ควรเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย


การสร้างแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ เป็นการโปรโมทสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่ดี เข้าถึงลูกค้าได้มาก

สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำแคตตาล็อกออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางของเราดังต่อไปนี้

Core&Peak : AD & PR Agency

Tel. 02-439-4600

Facebook facebook.com/coreandpeak

ดู 2,412 ครั้ง

Comments


bottom of page