top of page

Insights Driven Marketing รู้ลึก รู้จริง จึงจะชนะ

เมื่อก่อนการ

ทำการตลาดออนไลน์ อาจแค่เพียงรู้คู่แข่ง เพื่อให้เราเหนือคู่แข่ง แต่ปัจจุบัน แค่รู้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะ "ต้องรู้ลึก รู้จริง จึงจะชนะ"


Insights Driven Maketing จึงเป็นเทรนด์ที่ต้องมีข้อมูลเจาะลึกและนำมาใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาฐานลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น

จากงานวิจัยของ Mckinsey research พบว่า การวิเคราะห์ลูกค้าแบบเจาะลึกทำให้บริษัทนั้น ๆ มีประสิทธิภาพในการหาลูกค้าใหม่มากกว่าคู่แข่งถึง 23 เท่า และสามารถรักษาฐานความนิยมให้ลูกค้าประจำ (Customer Loyalty) ให้จงรักภักดีต่อแบรนด์ได้ถึง 9 เท่า


Software และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผลิต data ได้มากมายมหาศาล แต่การหยิบจับและนำมาใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดบางแบรนด์อาจยังทำได้ไม่เต็มที่

คุณศุภกิตติ์ ลิ้มบุญทรง ผู้อำนวยการบริหาร เอดีเอ ประเทศไทย บริษัทโฆษณาดิจิทัลครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน data ในเครือเอเชียต้า กรุ๊ป จากประเทศมาเลเซีย ให้ความเห็นเรื่อง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์ยังไม่เริ่มเก็บ data หรือนำมาวิเคราะห์ต่อยอด คือ

1. แบรนด์ไม่สามารถระบุกลุ่มลูกค้าของตนได้อย่างชัดเจน และไม่รู้ว่ามี data อะไรบ้างที่สำคัญต่อธุรกิจของตน จึงทำให้ไม่สามารถตัดสินใจ และเข้าใจแนวทางในการวิเคราะห์ได้


2. บางแบรนด์มีข้อมูล และมีแนวคิดจะใช้ข้อมูล แต่ยังไม่รู้จักวิธีการวิเคราะห์ หรือไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้


3. ยังมีความเข้าใจว่า data กับ การตลาดไม่มีความเกี่ยวข้องกัน


4. ยังคิดว่าเป็นเรื่องยาก และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

นอกจากนี้ คุณศุภกิตติ์ ยังได้เสริมเรื่อง data เพิ่มเติมอีก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ดาต้าช่วยให้แบรนด์เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนมากขึ้น

ธุรกิจที่เติบโตเร็วคือ ธุรกิจที่รู้จักลูกค้าของตัวเองและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด แต่เนื่องจากสังคมมีความและลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย การเข้าใจ insight ของลูกค้าจึงต้องวิเคราะห์อย่างจริงจัง เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แล้วต้องสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร


2. วิเคราะห์ทิศทางในอนาคต

การตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลรอบด้านและตรงจุด ย่อมทำให้บริษัทมองเห็นอนาคตว่า ธุรกิจจะดำเนินไปในทิศทางไหนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังป้องกันปัญหาและทำให้รู้การเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ยิ่งข้อมูลแม่นยำเท่าไหร่ การวิเคราะห์ก็ยิ่งถูกต้องมากเท่านั้น


3. ประหยัดงบประมาณ

data จะทำให้รู้ว่า บริษัทควรลงทุนกับอะไร ช่วงไหน อย่างไร และต้องตัดงบประมาณส่วนไหนออกไป ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถลดงบประมาณลงได้ ส่งผลให้การลงทุนของบริษัทเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ data ก็ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทุกบริษัทจึงต้องปรับตัว การลงทุนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจึงจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน และครองใจลูกค้าให้ได้ก่อนคู่แข่ง ทุกวันนี้แบรนด์กำลังปรับตัวเข้ากับแนวทางนี้

เพราะฉะนั้น การแข่งขันกันแย่งลูกค้าจะมีความดุเดือดมากขึ้น การใช้ data จะทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ โดยผ่านการทำโฆษณาที่ตรงจุด พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า


เพราะยิ่งวิเคราะห์ข้อมูลเก่ง สามารถนำไปใช้ได้จริง ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น


ดู 300 ครั้ง

Comments


bottom of page