top of page

MarTech เทคโนโลยีการตลาดยุค New Normal

MarTech หรือ Marketing Technology ส่วนหนึ่งของ Digital Transformation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ประสบการณ์ในการซื้อขายและการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับธุรกิจของคุณนั้นดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น New Normal ของการทำธุรกิจ การตลาดและการขายยุคใหม่


โดยที่นักการตลาด ต้อง “ปรับตัว เรียนรู้ และเข้าใจ" เทคโนโลยียุค “MarTech” จะเห็นได้เพิ่มขึ้นของผู้ที่ทำงานในสายอาชีพ “Marketing Technologist” หรือ “นักเทคโนโลยีด้านการตลาด”


MarTech คือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้การตลาดง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงลูกค้าและช่วยรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจได้นาน ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการตลาดในแต่ละแผนงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย

ประเภทของ Marketing Technology มีดังนี้

1. Advertising & Promotion เทคโนโลยีที่ช่วยจัดทำแผนการโฆษณาและการโปรโมท

2. Content & Experience เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างคอนเทนต์และประสบการณ์ดิจิทัล

3. Social & Relationships เทคโนโลยีที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4. Commerce & Sale เทคโนโลยีด้าน E-commerce และ Sale

5. Data เทคโนโลยีที่ช่วยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

6. Management เทคโนโลยีที่ช่วยบริหารและจัดการทีม รวมถึง Workflow ต่าง ๆ


นักการตลาด สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองตามความเหมาะสม โดยสามารถใช้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการดูแลหลังการขาย

ประเภทรองของ Marketing Technology ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยมีดังต่อไปนี้

1. Sale Automation, Enablement & Intelligence

เทคโนโลยีที่ช่วยการจัดการ Workflow และ Funnel ต่าง ๆ และยังช่วยสนับสนุนไปจนถึงการขาย เทคโนโลยีที่เราเห็นกันบ่อยและใช้ได้จริง เช่น SAP, HubSpot เป็นต้น

2. Social Media Marketing & Monitoring

เทคโนโลยีที่ช่วยติดตามและวัดผลทางการตลาดบน Social Media Display & Programmatic Advertising รวบรวมกลุ่มคนที่อยากลงโฆษณา นำแบนเนอร์ของพวกเขาไปฝากลงตามเว็บต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ดูความสอดคล้องระหว่างโฆษณาและตำแหน่งที่นำไปลง

3. Marketing Automation & Campaign/Lead Management

ช่วยจัดการ Lead และ การทำ Automation ต่าง ๆ

4. Search & Social Advertising

เป็นเทคโนโลยีที่คนไทยคุ้นเคยกันดี คือการลงโฆษณาผ่านช่องทาง Search ของ Social Media ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Twitter เป็นต้น พร้อมทั้งเครื่องมือที่ช่วยบริหารการจัดการโฆษณา

5. Video Advertising & Video Marketing Tools

ใช้ช่องทาง Youtube เข้ามาช่วยพร้อมด้วยโปรแกรมสำหรับการสร้าง Video

MAR TECH ดียังไง?

MarTech สามารถเอาข้อมูลการตลาดที่รวบรวมได้มาปรับใช้กับงานที่คุณทำอยู่ทุกวันได้อย่างราบรื่น การใช้ MarTech จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการทำกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ และอาจเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่จะพาเราออกจากกรอบการทำงานการตลาดแบบเก่ามาสู่แบบดิจิทัล และการแปรสภาพทีมงานมาเป็นทีมนักการตลาดดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น


MARTECH STACK ของ Microsoft เป็นตัวอย่างอ้างอิงที่ดีของการนำ Journey ของลูกค้ามาจับคู่กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกัน และนำทั้งสองอย่างนี้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน

ดังนั้น นักการตลาดต้องคิดให้ดี และต้องตามเทรนด์ MarTech ให้ทัน เพื่อหาแพลตฟอร์มที่ใช่และใช้ได้จริง ผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับธุรกิจที่เรามี ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้การตลาดออนไลน์รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ก็จะยิ่งทำให้เราได้เปรียบกว่าคู่แข่งในธุรกิจ

ดู 427 ครั้ง

Comments


bottom of page