top of page

New Normal วิถีการท่องเที่ยวหลังโควิด

การท่องเที่ยว คือ 1 ในกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้วิถีการท่องเที่ยวหลังโควิดต้อง "เข้มงวดและระมัดระวัง" มากยิ่งขึ้น เนื่องจากคนในแวดวงสายอาชีพนี้มีความเสี่ยงสูง

ดุสิตโพลเผย ผลสำรวจ 10 พฤติกรรมคนไทยที่เปลี่ยนไปเป็น New Normal จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 พบว่า "การท่องเที่ยว การเดินห้าง การเดินทาง" มีการปรับเปลี่ยนมากสุด ดังต่อไปนี้

อันดับ 1 การท่องเที่ยว 71.05%

เลือกเที่ยวเฉพาะสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค การเลือก พาหนะเดินทาง ฯลฯ


อันดับ 2 ช้อปปิ้ง เดินห้างสรรพสินค้า 61.18%

ต้องระมัดระวังตัว ไปเมื่อจำเป็น ลดจำนวนครั้งที่ไป มี สิ่งป้องกัน พกเจลล้างมือ ฯลฯ


อันดับ 3 การเดินทาง 59.68%

ป้องกันตัวเองเมื่อใช้รถสาธารณะ ตื่นเช้ากว่าเดิม พกเจลแอลกอฮอล์ เดินทางเมื่อจำเป็น ฯลฯ


อันดับ 4 ปาร์ตี้ สังสรรค์ 59.40%

ลดการปาร์ตี้ สังสรรค์ ไปเฉพาะเท่าที่จำเป็น ระมัดระวังตัวมากขึ้น ฯลฯ


อันดับ 5 การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด 56.39%

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่แออัด สุ่มเสี่ยง ฯลฯ


อันดับ 6 การซื้อของกินของใช้ 47.27%

เน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย เลือกของที่มีประโยชน์ ราคาไม่แพง ฯลฯ


อันดับ 7 การทำบุญ บริจาค 46.43%

เลือกสถานที่ที่สะอาด ไม่แออัด ไปในวาระสำคัญหรือโอกาสพิเศษเท่านั้น ใช้วิธีการโอนเงิน ฯลฯ


อันดับ 8 การดูแลสุขภาพตัวเอง 45.39%

เอาใจใส่สุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารเสริม วิตามิน ปรึกษาแพทย์ ฯลฯ


อันดับ 9 การเลือกอาหารการกิน 45.11%

เลือกอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ภาชนะปิดมิดชิด ทำทานเอง ฯลฯ


อันดับ 10 การประกอบอาชีพ/การหารายได้ 42.39%

สู้งาน ขยัน อดทน ไม่เลือกงาน เน้นความปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมี New Normal ที่อื่น ๆ ที่น่าใจและจะกลายเป็นเรื่องปกติของการท่องเที่ยวในอนาคต ดังต่อไปนี้

1. มาตรฐานการบริการ โรงแรม ร้านอาหาร

 • เปลี่ยนระบบบริการให้มีมาตฐานสุขอนามัย

 • Check in-out ด้วยระบบอัตโนมัติ

 • ใช้หุ่นยนต์ในงานบริการและการทำความสะอาด

2. Touchless Travel การเดินทางไร้สัมผัส

 • ลดการสัมผัสระหว่างเดินทาง

 • ใช้เทคโนโลยี 5G ผ่านมือถือ

 • เพิ่มระยะ social distancing

3. Virtual Safari ซาฟารีเสมือนจริง

 • เที่ยวเสมือนจริงผ่าน Application

 • มีคนพาเที่ยวชมสัตว์ป่าผ่านกล้อง 360 องศา

4. Limit Traval การจำกัดคนเข้าสถานที่เที่ยว

 • บางสถานที่คนไปมาก จนกลายเป็น Overtourism

 • เพราะถ้าคนมากไป จะแออัดและเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบาด

 • การจำกัดคน ง่ายต่อการจัดการและช่วยรักษาสภาพธรรมชาติ

5. Podcast Travel พาเที่ยวด้วยเสียง

 • สัมผัสธรรมชาติผ่านเสียง

 • ทำให้คนได้ผ่อนคลาย พักจิตใจ หรือฟังเพื่อความสนุก

 • แบ่งเสียง episode ทั้งเสียงนก ป่าไม้ และคลื่นทะเล

สิ่งเหล่านี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ เพราะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยในทุก ๆ จุดที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ ตัวนักท่องเที่ยวเองก็ต้องเข้มงวดและระมัดระวังเช่นเดียวกัน
New Normal วิถีการท่องเที่ยวหลังโควิดจะเป็นอย่างไรนั้น ? ... ต้องติดตามกันต่อไป


ดู 199 ครั้ง

Komentáře


bottom of page